Pozvánky k stolu


PU1
PK103
PK107
PK124
PK119
PK119b
PK131b
PK112
PK121
PK131
PK122
PK113
PK203
PKM5
PU2
PU3
PU4
PKM14
PKM18
PK120
PF127
PK137
PK139
PK134
PK118
PF122
PF123
PKF124
PF109
PF132
PF133
PKM13
PF154
PKK02a
PKK02b
PKK03
PKK01
PKK10
PKK04
PKK05
PKK11
PKK12
PK201
pf137
PK202
PF103
PK204b
PF128
PKF210
PK210
pkm19
PK208b
PKK-01b
PK213
PK214
PK215
PK216
PF103b
PKM19b
PD24
PK222b
PK222c
PK222d
PK223
PK224
PK224b
PK224c
PK225
PK227
PK229b
PK219
PK230
PK337
PK231
PKK14
PF159
PK233
PK234
PK232
PK235
PK236
PK237
PF139
PK140
PK239
PK240
PK241
PK242
Pk243
PK244
PK245
PK246
PK247
PF108
PK247c
PK248
PK143
PK249b
PK251
PK252
PD22
pk265
PD12
PD13
PD14
PD15
PD16
PKF17
PD18
PKK-06
PF141
PD23
PK255
PK255b
PKM23
PKM24
PKM24b
PK257
PK259
PK304
PK304b
PK228
P135
PK302
PK307
PK308
PK309
PK309b
PK310
PK310b
PK356
PK312
PK232b
PK202b
PF143
PK204b
PF145
PK303b
PK315
PF147
PF148
PKF149
PD19
PD20
PF151
PF129
PK260
PF133b
PF153
PKD25
PK135
PK334
PK342
PK321
PK207
PK110
PK232c
PK15
PF157
PK211
PK355a
PK355b
PK264
PK7
pk54
PK323
PK111
PK313
PF160
PK250
PK218
PK218 b
PK117
PK108
PK133
PK258
PK318
PK249
PK144
PK135b
PK145
PF108
PK233b
PK158
PK129b
PK162
PK163
PK170
PK164
PF114
PK168
pk166
PK171
PK172
PK173
PK153
PK176
PK177
PK178
PK147
PK180
PK181
PK182
PK55
pk343
pk311
PK156
PK157
PK362
PK185
PK186
PK187
PK184
PK148
pk190
pk191
PK192
PK193
PK194
PK195
pf199
pf201
pf200
pk78
pk77
PK86
PK80
pk92
PK91
PK82
PK125
PK359
PK93
PK383
PK363
PK53
PF140
pk84
PK70b
pk49
PK68
PK67
PK106PK333
PK324
PK206
pk174
PK149
PK71
PK72
PK73
PK70
PK95
PK126
PK63m
PK63
PK61
PK60
PK59
pk95a
pk55b
PK50
pk381
PK128
PK262
PK87
pk56
PK383
PK46;
PK383m
PK364
pk123b
PK165
PK94
PF207
PK45
PK96
PK66
PK51
PK83
PK63a
PK50
PK140
PK274
PK275
PK276
PK281
PK291
PK296
PK287
PK297
PK400
PK293
PK88
PK99
PKF211
PK298
PKf213
PKf213
PKF214
PK413
PKF209
PK238
PK418
PKF215
PKF216
PKF217
PK426
PKF218
PKF219
PKF220
PKF221
PKF222
PKF117
PKF119
PKF11
PK106m
PK105
PK102
PK104
PF152b
PK109

Akým spôsobom možno vykonať objednávku?
Menu a menovky je možné objednať súčasne so svadobným oznámením, tzn. najprv je potrebné vybrať svadobné oznámenia a následne zvoliť na karte Doplnky Vami vybrané menu.
Ak chcete menu či menovky samostatne bez oznámenia, potom je prosím objednajte e-mailom. Objednávate Ak len menu, potom je tlačová príprava len 10 Euro.

Môže byť farebnosť iná než ako na vzore?
Áno. Farby možno meniť u väčšiny tlačovín, taktiež i písmo.

Zasielame kamkoľvek na Slovensko: Bratislava - do týždňa, Košice - do dvoch týždňov. Cena 6 € pri platbe vopred na účet u slovenskej banky Fio a.s.